logo GR70
Krokusplein 1
2630 Aartselaar
guy.rodts@gr70.be
RPR Antwerpen
BTW BE 0861 586 365

Kopersopvolging

Bij verkoop op plan moet de klant de kans geboden worden zijn aankoop te personaliseren, eerder een noodzakelijk kwaad wordt dit vaak doorgeschoven naar de algemene aannemer... die eigenlijk werk genoeg heeft met bouwen.

Voor verscheidene aannemers/ontwikkelaars voert GR70.be de kopersbegeleiding uit.
Dit houdt de coördinatie in tussen de projectleiding van het bouwproject en de koperswensen anderzijds.

GR70.be is de filter tussen deze twee partijen, waarbij alles in een éénduidige systematiek verwerkt wordt en selectief beschikbaar is voor betrokkenen op onze sharepoint server.

Wij vertalen de verschillende technische offertes in een klantvriendelijke offerte, laten die goedkeuren en betalen. Daarna wordt deze pas doorgevoerd in de uitvoeringsplannen, rekening houdend met de planning.
Vaak loopt deze opdracht samen met de uitgaande facturatie & betalingsopvolging.